Přiložili ruku k dílu

Zvláštní poděkování


Běh do lesa se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, Lesní závod Židlochovice. Děkujeme za podporu.